Ramen & Izakaya Himeji, 22 Grote Street, Adelaide, 5000 South Australia, Australia

1 vote
Total all time reports: 3
Total all time sick persons: 15
Latest report:
Ramen & Izakaya Himeji, 22 Grote Street, Adelaide, 5000 South Australia, Australia